Oferta

Szkolenia

„Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że personel pracujący z żywnością jest nadzorowany i szkolony w sprawach higieny żywności odpowiednio do charakteru pracy (…)”

Załącznik II, rozdział 12 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Stopień świadomości i kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również sukcesywne, systematyczne szkolenia, to główne czynniki decydujące o ich odpowiedniej postawie i zaangażowaniu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz wymaganiom prawnym nakładanym na przedsiębiorcę sektora spożywczego, proponujemy szkolenia, podczas których Państwa pracownicy dowiedzą się:

  • Co to jest zatrucie pokarmowe?
  • Jakie są główne przyczyny zatruć pokarmowych?
  • Jakie czynniki wpływają na wzrost i namnażanie drobnoustrojów?
  • Jak zapobiegać zatruciom pokarmowym?
  • Jak zapobiegać fizycznemu i chemicznemu skażeniu żywności?
  • Jak wypełniać dokumenty i formularze związane z realizacją zasad GHP/GMP i HACCP?
  • Jak higienicznie wykonywać swoje codzienne czynności?
  • Jak utrzymywać czystość i porządek na swoim stanowisku pracy?

Proponujemy indywidualne programy szkoleń dostosowane do potrzeb Państwa firmy, zgodne z wymaganiami Sanepid-u.

Wystawiamy zaświadczenia i certyfikaty.

powrót

Projekt i wykonanie Ivision.pl