HACCP

Co to jest HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli, jest to uniwersalny system, który daje nam racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Nieodłącznym elementem systemu HACCP są zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, których celem jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych i jakości procesów związanych z żywnością.

HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń żywności oraz na znalezieniu skutecznych rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub ograniczenie.

Zasady systemu HACCP

Tworzenie systemu HACCP jest oparte na siedmiu zasadach zaakceptowanych w skali międzynarodowej:

 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń
 • Określenie krytycznych punktów kontroli CCP
 • Ustalenie limitów krytycznych
 • Ustalenie systemu monitorowania parametrów kontrolnych CCP
 • Ustanowienie działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP
 • Ustanowienie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu
 • Udokumentowanie systemu poprzez powołanie procedur i zapisów

Czy wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem (www.pis.gov.pl) HACCP służy do rozpoznawania i nadzoru nad zagrożeniami powstającymi przy:

 • produkcji
 • transporcie
 • składowaniu
 • dystrybucji
 • obrocie żywnością

Wdrożenie systemu HACCP stało się obowiązkowe we wszystkich obszarach przemysłu spożywczego, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, od 1 maja 2004r.

Nasze działania przy opracowaniu planu HACCP

Etap 1

Przeprowadzimy ocenę rzeczywistego stanu higieniczno - sanitarnego zakładu oraz ocenę spełnienia wymagań prawnych związanych z Państwa branżą

Etap 2

Przygotujemy pracowników do wdrożenia systemów jakości poprzez:

 • zapoznanie z systemami
 • pomoc przy tworzeniu instrukcji oraz procedur GMP i GHP właściwych dla działań przeprowadzanych w Państwa firmie
 • szkolenia

Etap 3

Opracujemy dokumentację (procedury, instrukcje, formularze) Księgi GHP/GMP, celem spełnienia warunków wstępnych przed opracowaniem systemu HACCP

Etap 4

Przygotujemy do właściwego wdrażania systemu HACCP poprzez przeprowadzenie indywidualnej analizy zagrożeń w Państwa zakładzie, zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli oraz opracowanie systemów monitorowania i działań korygujących.

Etap 5

Przeprowadzimy audyt końcowy, podsumowujący wdrożenie systemu HACCP

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Opracujemy obowiązkowe systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 • Przygotujemy dokumentację HACCP.
 • Przeprowadzimy szkolenia GMP, GHP oraz HACCP.
 • Doradzimy Państwu w zakresie higieny, czystości, bezpieczeństwa żywności.
 • Pomożemy nadzorować utworzony system poprzez audyty oraz badania.

Zajmiemy się Państwa firmą kompleksowo.

zobacz ofertę

Projekt i wykonanie Ivision.pl